Triển khai ký số từ xa phải có đầy đủ các Chứng chỉ hợp lệ

Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định “Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và mô hình ký số từ xa”, thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) nhận thấy có một số nội dung liên quan tới giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số từ xa chưa được hiểu thống nhất. Vì vậy, VCDC đã đăng ký một buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và được chấp thuận.

Đại diện VCDC trình bày và đề xuất phương án triển khai Thông tư 16/2019/TT-BTTTT

Ngày 30/07/2020, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Ban Lãnh đạo VCDC đã trình bày những ý kiến vướng mắc và được sự trao đổi, giải thích của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ TT&TT  (NEAC, Vụ KH-CN, Vụ Pháp Chế).

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chỉ đạo, việc triển khai thông tư 16/2019/TT-BTTTT, trong đó có các nội dung liên quan tới giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số từ xa cần tuân thủ theo các tiêu chí, tiêu chuẩn bắt buộc đã quy định trong Thông tư để đảm bảo sự phát triển bền vững của lĩnh vực Chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

Như vậy, các giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số từ xa phải có đầy đủ các chứng chỉ hợp lệ, đáp ứng các tiêu chuẩn đã được Thông tư quy định, đặc biệt là 03 nhóm chứng chỉ (được cấp bởi Tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam, hoặc chứng chỉ quốc tế, nước ngoài được Việt Nam công nhận) như sau:

1. Chứng chỉ cho khối an ninh phần cứng HSM (Hardware Security Module, EN 419 221- 5:2018….).

2. Chứng chỉ cho Module ký số (SAM - Signature Activation Module, EN 419 241- 2:2019…).

3. Chứng chỉ cho các chính sách, quy trình triển khai, vận hành (ETSI TS 119 431-1, ETSI TS 119 431-2, ETSI TS 119 432, EN 419 241-1:2018…).

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam cho biết: “Giải pháp ký số từ xa sẽ áp dụng các công nghệ và tiêu chuẩn còn khá là mới, chưa phổ biến trên toàn thế giới, do vậy để hạn chế các rủi ro và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường, chúng tôi rất ủng hộ chủ trương của Bộ TT&TT về việc phải có đầy đủ các chứng chỉ hợp lệ trước khi triển khai, chúng tôi đã phổ biến tới các doanh nghiệp thành viên VCDC để thống nhất thực hiện”

      

Công văn VCDC thống nhất triển khai giải pháp ký số từ xa

 Theo VCDC