STT

Tên thành viên

Địa chỉ website

1

Tổng công ty Viễn thông Viettel

www.vietteltelecom.vn

2

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

www.vnpt.vn

3

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

www.fis.com.vn

4

Công ty Cổ phần Bkav

www.bkav.com.vn

5

Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

www.cavn.vn

6

Công ty CP Chữ ký số VINA (VINACA)

www.smartsign.com.vn

7

Công ty Cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam

www.efy.com.vn

8

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hưng Phát

www.hpid.vn

9

Công ty cổ phần Chữ ký số NewCA

www.newca.vn

10

Cty Cổ phần Tập đoàn MK

www.mk.com.vn

11

Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn

www.thaison.vn

12

Công ty Cổ phần chứng số An toàn

www.safecert.com.vn

13

Tập đoàn công nghệ CMC

cmc.com.vn

14

Công ty Cổ phần Softdreams

easyinvoice.vn